Main menu

Pages

Excellence-ohjelma auttaa vammaisia

 Vammaiset ovat edelleen hyödyntämätön voimavara maan työvoimassa, ja heidän työttömyysasteensa on 70 prosenttia.


NISH, voittoa tavoittelematon organisaatio, joka auttaa turvaamaan liittovaltion sopimukset virastoille, jotka työllistävät vammaisia ​​Javits-Wagner-O'Day-ohjelman kautta, pyrkii muuttamaan vallitsevaa tilannetta. Organisaatio on ottanut käyttöön uuden ohjelman, jossa huippuyksiköiksi nimetyt virastot toimivat mentoreina muille virastoille auttaakseen niitä parantamaan liittovaltion hallitukselle tarjoamiensa palvelujen ja tuotteiden laatua.


Javits-Wagner-O'Day-ohjelma on Yhdysvaltojen suurin yksittäinen työpaikkojen lähde vammaisille. Sitä kutsutaan usein JWOD-ohjelmaksi, ja se tarjoaa työmahdollisuuksia yli 45 000 ihmiselle, jotka ovat sokeita tai joilla on muu vakava vamma.


JWOD-ohjelman kautta NISH työskentelee yli 600 voittoa tavoittelemattoman viraston verkoston kanssa, jotka työllistävät ja kouluttavat vammaisia.


Ohjelma juontaa juurensa vuonna 1938 hyväksytystä Wagner-O'Dayn laista, joka tarjosi sokeille työmahdollisuuksia antamalla heidän valmistaa moppeja ja luutoja myydäkseen liittovaltion hallitukselle. Vuonna 1971 kongressi muutti lakia sisällyttämällä siihen vakavasti vammaiset ihmiset ja sallimalla virastojen tarjota palveluita ja tuotteita.


Tuoreen Harris Interactiven tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta työkyvyttömästä vammaisesta haluaa tehdä työtä, mutta mahdollisuuksien puute ja saavutettavuusongelmat estävät heitä työllistymästä.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Comments